Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Ngôn ngữ dân gian Việt Nam : Song ngữ Việt - Anh / Võ Như Cầu
H. : Văn hóa Thông tin, 2004
255tr. ; 21cm.
Võ Như Cầu

Đầu mục:1
3
Ngôn ngữ dân gian Việt Nam : Song ngữ Việt - Pháp / Võ Như Cầu
H. : Văn hóa Thông tin, 2005
268tr. ; 21cm.
Võ Như Cầu

Đầu mục:1
4
Tính kết cấu theo phương pháp ma trận/ GS.TSKH Võ Như cầu
H. : Xây dựng, 2004
419tr. ; 27cm.
Võ Như cầu

Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:55)

5
Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn / GS.TSKH Võ Như Cầu
H. : Xây dựng, 2005
455 tr. ; 27 cm.
Võ Như Cầu

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1