Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các vấn đề về nước dưới đất / PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh
H. : Xây dựng, 2012
194 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Hồng Đức

Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Địa chất công trình / PGS, TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh
H. : Xây dựng, 2015
234 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Hồng Đức

Đầu mục:573 (Lượt lưu thông:1166) Tài liệu số:1

3
Địa chất thủy văn công trình : Giáo trình / PGS.TS Nguyễn Hồng Đức... [et al.]
H. : Xây dựng, 2016
281tr. ; 27cm.


Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:178) Tài liệu số:1

4
Địa chất thủy văn công trình / Nguyễn Hồng Đức (chủ biên), Đỗ Bá Khoát
H. : Xây dựng, 1992
131tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Hồng Đức

Đầu mục:2
5
Địa kỹ thuật thực hành / Trần Thanh Giám ( chủ biên ); Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Ngọc Bích
H. : Xây dựng, 1999
160 tr. ; 21 cm.
Trần Thanh Giám

Đầu mục:85 (Lượt lưu thông:2)
       1 of 1