Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1997
72tr : minh họa ; 27cm
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:22)


2
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1995
72tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:41) Tài liệu số:1

3
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim Tập 2 /
H. : Giáo dục, 1999
107tr. ; 27cm.
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:82 (Lượt lưu thông:38) Tài liệu số:1

4
Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng/ PGS.TS. Đặng Văn Cứ (Chủ biên), ... [ et. al.]
H. : Giáo dục, 2005
291 tr. ; 27 cm.
Đặng Văn Cứ

Đầu mục:333 (Lượt lưu thông:80) Tài liệu số:1

5
Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên)
H. : Xây dựng, 2004
264 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:193) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2