Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Cơ sở viễn thám : Phần I: Viễn thám quang học / Hà Thị Hằng
H : Tài nguyên Môi trường và bản đồ VN, 2019
147tr. : ảnh ; 21cm.
Hà Thị Hằng

Đầu mục:46 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1

3
Trắc địa : Giáo trình / Trần Đình Trọng (chủ biên)... [et al.]
H. : Xây dựng 2017
205tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:970) Tài liệu số:2

       1 of 1