Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kiến trúc: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ GS.TS.KTS.NGƯT. Nguyễn Đức Thiềm
H. : Xây Dựng, 2005
277 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Đức Thiềm

Đầu mục:195 (Lượt lưu thông:884) Tài liệu số:1

2
Quy hoạch khu công nghiệp thiết kế mặt bằng tổng thể nhà máy nhà và công trình công nghiệp
H. : Xây dựng, 2003
237 tr. ; 27 cm.
Vũ Duy Cừ

Đầu mục:3 Tài liệu số:1

3
Thiết kế kiến trúc công nghiệp / PTS.KTS. Nguyễn Minh Thái
H. : Xây dựng, 1996
235 tr. ; minh họa 27 cm. :
Nguyễn Minh Thái

Đầu mục:233 (Lượt lưu thông:721) Tài liệu số:1

       1 of 1