Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thiết kế đường ô tô /. Nguyễn Xuân Trục (chủ biên), Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải. Tập 2 /
H. : Giao thông Vận tải, 1998
180tr. ; 27cm.
Nguyễn Xuân Trục

Đầu mục:3 Tài liệu số:1

2
3
Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô : Tiêu chuẩn Việt Nam - Tiêu chuẩn ngành GTVT
H. : Giao thông Vận tải, 2000
184tr. ; 27cm.


Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:101)

       1 of 1