Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị : (Tái bản) / KS. Trần Thị Hường
H. : Xây dựng, 2002
215 tr. ; 27 cm.
Trần Thị Hường

Đầu mục:3 Tài liệu số:1

3
Chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị / TS. Hồ Ngọc Hùng
H. : Xây dựng, 2009
168 tr. ; 27 cm.
Hồ Ngọc Hùng

Đầu mục:479 (Lượt lưu thông:40) Tài liệu số:1

4
5
Cơ sở quy hoạch - kiến trúc : Giáo trình dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc / PGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)
H : Xây dựng, 2019
232tr. : hình vẽ ; 24cm.
PGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)...[et al.]

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:217)

       1  2  3  4  5 of 5