Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở quy hoạch - kiến trúc : Giáo trình dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc / PGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)
H : Xây dựng, 2019
232tr. : hình vẽ ; 24cm.
PGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)...[et al.]

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:226)

2
Công trình ngầm giao thông đô thị/ GS.VS. L.V.MAKÔPSKI
H. : Xây dựng, 2004
376 tr. ; 27 cm.
L.V.MAKÔPSKI

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1

3
Đường và giao thông đô thị / Nguyễn Khải
Hà Nội : Giao thông Vận tải, 1999
379 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Khải

Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:6)

4
5
       1  2  3  4  5  6 of 6