Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt
H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
247tr. : minh họa ; 24cm.
Phan Hồng Quân

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:721) Tài liệu số:1

2
3
4
Thiết kế và tính toán móng nông : Cho các công trình dân dụng và công nghiệp / Vũ Công Ngữ
H. : Trường Đại học Xây dựng, 1998
274 tr. ; 27 cm.
Vũ Công Ngữ

Đầu mục:142 (Lượt lưu thông:87)
5
Tính toán móng công trình / Phạm Huy Chính
H. : Xây dựng, 2005
236tr. ; 27cm.
Phạm Huy Chính

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:51)
       1 of 1