Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình cơ học đất, nền và móng / Phan Huy Đông (chủ biên), Đỗ Thị Thu Huyền, Phan Hồng Quân
H. : Xây dựng, 2019
202tr. : minh họa ; 27cm.
Phan Huy Đông

Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:371) Tài liệu số:1

2
Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt
H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
247tr. : minh họa ; 24cm.
Phan Hồng Quân

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:908) Tài liệu số:1

3
4
5
       1  2 of 2