Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Advanced analysis and design of steel frames / Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li.
Chichester : John Wiley, c2007.
xv, 368 p. : ill ; 24 cm.
Li, G. Q.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

2
Architectural design in steel / Peter Trebilcock and Mark Lawson.
London ; Spon Press/The Steel Construction Institute, 2004.
x, 225 p., [16] p. of plates : ill. (some col.) ; 30 cm.
Trebilcock, Peter.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim Tập 2 /
H. : Giáo dục, 1999
107tr. ; 27cm.
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:82 (Lượt lưu thông:55) Tài liệu số:1

4
Công trình biển cố định : Tiêu chuẩn Việt Nam
H. : Xây dựng, 1999
76tr. ; 31cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12