Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Động đất và thiết kế công trình chịu động đất / PGS, TS. Nguyễn Lê Ninh
H. : Xây dựng, 2007
514 tr. ; 24 cm.
Nguyễn Lê Ninh

Đầu mục:47 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng / Nguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ
H. : Xây dựng, 2018
370tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Lê Ninh

Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:71) Tài liệu số:2

5
Kết cấu nhà cao tầng / W. Sullơ; Người dịch: PTS. Phạm Ngọc Khánh, KS. Lê Mạnh Lân, KTS. Trần Trọng Ghi
H. : Xây dựng, 1995
309 tr. : minh họa ; 21 cm.
Sullơ, W.

Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:14)
       1  2 of 2