Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định / Brian Tracy ; Người dịch: Thư Trang, Thanh Huyền
H. : Lao động - Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2015
251tr. : bảng ; 21cm.
Tracy, Brian

Đầu mục:1

2
21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo / John C. Maxwell; Người dịch: Hà Quang Hùng
H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2015
199tr. ; 21cm.
Maxwell, John C.

Đầu mục:1

3
4
Bán hàng thông minh qua điện thoại & Internet / Josiane Chriqui Feigon ; Người dịch: Phạm Minh Tâm
H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2011
403tr. ; 21cm.
Feigon, Josiane Chriqui

Đầu mục:1

5
       1  2 of 2