Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật điện/ PTS. Trương Tri Ngộ; PTS. Ngô Xuân Tùng, KS. Hà Đặng Cao Phong
H. : Xây dựng, 1998
162 tr. ; 27 cm.
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:282 (Lượt lưu thông:936) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình kỹ thuật điện / Bộ Xây dựng
H. : Xây dựng, 2000
122 tr. ; 27 cm.
Bộ Xây dựng

Đầu mục:3 Tài liệu số:1

3
Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Điền, Phạm Thị Giới
H. : Xây dựng, 2001
166 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Văn Điền

Đầu mục:3
4
Kỹ thuật điện / Trương Tri Ngộ...[et al.]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996
285tr. ; 24cm.


Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:106)

5
       1 of 1