Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ sở kỹ thuật điện / PGS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn
H. : Xây dựng, 2002
254 tr. ; 21 cm.
Thân Ngọc Hoàn

Đầu mục:2
2
Bài tập kỹ thuật điện/ PTS. Trương Tri Ngộ; PTS. Ngô Xuân Tùng, KS. Hà Đặng Cao Phong
H. : Xây dựng, 1998
162 tr. ; 27 cm.
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:282 (Lượt lưu thông:936) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Kỹ thuật điện / TS. Trương Tri Ngộ (chủ biên) ...[et al.]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
287tr. ; 24cm.


Đầu mục:236 (Lượt lưu thông:879) Tài liệu số:1

4
       1 of 1