Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công trình / TS. Lê Nguyên Minh
H. : Giáo dục Việt nam, 2009
143 tr. ; 27 cm.
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:517 (Lượt lưu thông:308) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình nhiệt kỹ thuật công trình: Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật công trình/ PGS. TS. Lê Nguyên Minh
H. : Giáo dục, 2013
239 tr. ; 27 cm.
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:220 (Lượt lưu thông:664) Tài liệu số:1

3
Tính toán khí thực các công trình thủy lợi / PGS.TS Nguyễn Chiến
H. : Xây dựng, 2003
70tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Chiến

Đầu mục:3
       1 of 1