Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ánh mắt, Ngơ ngẩn mùa xuân : Tập truyện ngắn / Bùi Hiển
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014
371tr. ; 21cm.
Bùi Hiển

Đầu mục:2
2
Ao làng, Chị Cả Phây : Tiểu thuyết, Tập truyện ngắn / Ngô Ngọc Bội
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014
648tr. ; 21cm.
Ngô Ngọc Bội

Đầu mục:2
3
Bóng chữ, Ngó lời, Hèn đại nhân : Thơ, Tập truyện ngắn / Lê Đạt
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014
559tr. ; 21cm.
Lê Đạt

Đầu mục:2
4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8