Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp / ThS.KTS Lê Lan Hương... [et al.]
H. : Xây dựng, 2016
124tr. : minh họa ; 21cm.


Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:219) Tài liệu số:1

2
Hướng dẫn đồ án môn học máy nâng / Trương Quốc Thành; hiệu đính: Đặng Thế Hiển
Hà Nội, [?] 1992 :
98tr. ; 30cm.
Trương Quốc Thành

Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:1

3
Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt
H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
247tr. : minh họa ; 24cm.
Phan Hồng Quân

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:794) Tài liệu số:1

4
Hướng dẫn đồ án nhà máy thủy điện/ Hoàng Văn Tần, Phạm Hồng Nhật
H. : Xây dựng, 2004
79tr. : minh họa ; 27cm.
Hoàng Văn Tần

Đầu mục:275 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1

5
Sổ tay đồ án nội thất / Nguyễn Việt Khoa... [et al.]
H. : Xây dựng, 2016
74tr. ; 21cm.


Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:251) Tài liệu số:1

       1 of 1