Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ăn mày dĩ vãng, Phố : Tiểu thuyết / Chu Lai
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015
839tr. ; 21cm.
Chu Lai

Đầu mục:3
2
Anh đom đóm, Quê nội, Ngày tết của Trâu Xe : Thơ, Tiểu thuyết, Truyện / Võ Quảng
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014
547tr. ; 21cm.
Võ Quảng

Đầu mục:2
3
Ao làng, Chị Cả Phây : Tiểu thuyết, Tập truyện ngắn / Ngô Ngọc Bội
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014
648tr. ; 21cm.
Ngô Ngọc Bội

Đầu mục:2
4
Bài ca khởi nghĩa, Chân dung một quản đốc : Thơ, Tiểu thuyết / Trần Bạch Đằng
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015
503tr. ; 21cm.
Trần Bạch Đằng

Đầu mục:3
5
Cánh đồng phía tây : Tiểu thuyết / Hồ Phương
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014
399tr. ; 21cm.
Hồ Phương

Đầu mục:1
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16