Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh, Lê Ngọc Chấn. Tập 2, Động lực học /
H. : Giáo dục, 1999
163tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:247 (Lượt lưu thông:607) Tài liệu số:1

2
3
Cơ học chất lỏng : Giáo trình / Jean - Marie Brébec ... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ, Lê Băng Sương
H. : Giáo dục, 2007
271tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:89) Tài liệu số:1

4
Cơ học chất lỏng ứng dụng / Hoàng Văn Quý (chủ biên); ...[et.al.]
H. : Xây dựng, 2005
302 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:185 (Lượt lưu thông:38) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh. Tập 2, Động lực học/
H. : Giáo dục, 1999
167tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:307 (Lượt lưu thông:681) Tài liệu số:1

       1  2  3  4 of 4