Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Thực hành tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng / Đỗ Văn Thái
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1999
329tr. : minh họa ; 21cm.
Đỗ Văn Thái

Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:147)

3
4
Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng / James Cumming; Người dịch: Đỗ Hữu Thành; Hiệu đính: Hoàng Anh Dũng
H. : Xây dựng, 1999
237tr. : minh họa ; 24cm.
Cumming, James

Đầu mục:80 (Lượt lưu thông:237) Tài liệu số:1

5
       1 of 1