Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các vấn đề về nước dưới đất / PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh
H. : Xây dựng, 2012
194 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Hồng Đức

Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cơ sở địa chất công trình & địa chất thủy văn công trình / PGS, TS. Nguyễn Hồng Đức
H. : Xây dựng, 2006
280 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Hồng Đức

Đầu mục:3
3
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình / TS. Nguyễn Hồng Đức
H. : Xây dựng, 2000
241 tr. ; 24 cm.
Nguyễn Hồng Đức

Đầu mục:3
4
5
       1  2 of 2