Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
H. : Giáo dục, 2000
387 tr. ; 20 cm.
Vũ Công Ngữ

Đầu mục:528 (Lượt lưu thông:1483) Tài liệu số:1

2
Bài tập địa chất - Cơ học đất và nền móng công trình
Hà Nội : Xây dựng, 2005
343 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Uyên

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:62) Tài liệu số:1
3
Bài tập địa kỹ thuật/ Trần Thanh Giám
H. : Xây dựng, 2005
232 tr. ; 27 cm.
Trần Thanh Giám

Đầu mục:271 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ học đất / Nguyễn Đình Dũng
H. : Xây dựng, 2007
320tr. ; 27cm.
Nguyễn Đình Dũng

Đầu mục:3
5
Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
263 tr. ; 27 cm.
Phan, Hồng Quân

Đầu mục:584 (Lượt lưu thông:1910) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3