Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật / V.L SADURSKI
H. : Xây dựng, 1999
154tr. ; 21cm.
SADURSKI.V.L

Đầu mục:3
2
Địa kỹ thuật : Có ví dụ và bài tập / Trần Thanh Giám
H. : Xây dựng, 2014
266tr. ; 27cm.
Trần Thanh Giám

Đầu mục:148 (Lượt lưu thông:9)

3
4
Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu : Tiêu chuẩn độ tin cậy, thuật giải di truyền / Lê Xuân Huỳnh
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
291tr. ; 24cm.
Lê Xuân Huỳnh

Đầu mục:3 Tài liệu số:1
5
       1  2  3 of 3