Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Cơ học công trình. Lê Văn Hồ Tập II /
H. : Giáo dục, 1993
152tr. : Minh họa ; 27cm.
Lê Văn Hồ

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:8)

3
Cơ học kết cấu /. Lều Thọ Trình. Tập 1, Hệ tĩnh định /
H : Khoa học và kỹ thuật, 2002
191 tr. ; 24 cm.
Lều Thọ Trình

Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1

4
Cơ học kết cấu : Tập 1 Hệ tĩnh định. Tập 1
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
219 tr. ; 24 cm.
Lều Thọ Trình

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1