Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh. Tập 1, Tĩnh học và động học /
H. : Giáo dục, 1999
211tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:168) Tài liệu số:1

2
3
Cơ học lí thuyết / KS. Ninh Quang Hải
H. : Xây dựng, 1999
263 tr. ; 19 cm.
Ninh Quang Hải

Đầu mục:3
4
Cơ học lý thuyết : Cho ngành kiến trúc và quy hoạch / Phan Văn Cúc, Tống Danh Đạo
H. : Xây dựng, 2005
139 tr. ; 20 cm.
Phan Văn Cúc

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ sở cơ học kỹ thuật( Cơ học lý thuyết trong kỹ thuật) /. Nguyễn Văn Khang. tập 1, Tĩnh học và động học /
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
217tr. ; 21cm.
Nguyễn Văn Khang

Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:84)
       1  2 of 2