Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học kết cấu /. Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên. Tập 2, Hệ siêu tĩnh /
H : Khoa học và kỹ thuật, 2002
232 tr. ; 24 cm.
Lều Thọ Trình

Đầu mục:272 (Lượt lưu thông:854) Tài liệu số:1

2
Bài tập cơ học kết cấu : Tập 1 - Hệ tĩnh định. Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên Tập 1 /
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
183tr. ; 24cm.
Lều Thọ Trình

Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:101) Tài liệu số:1

3
Bài tập cơ học kết cấu. Nguyễn Mạnh Yên Tập 3 /
H. : Khoa học & Kỹ thuật, 1995
112tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:130) Tài liệu số:1

4
Bài tập cơ học kết cấu: Tập 1 - Hệ tĩnh định/ Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên Tập 1
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
208 tr. ; 24 cm.
Lều Thọ Trình

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ học kết cấu /, Lều Thọ Trình (ch.b.), Lê Xuân huỳnh, Nguyễn Văn Phượng, Tập 2 /
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996
262 tr. ; 27 cm.
Lều Thọ Trình

Đầu mục:3
       1  2  3 of 3