Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng toán học cao cấp. Doãn Tam Hòe Tập 1, Đại số tuyến tính - Giải tích 1 và 2 /
H. : Bách khoa Hà nội, 2016
256tr. : minh họa ; 27cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:531)

2
Bài tập toán cao cấp /. Nguyễn Đình Trí ( chủ biên); Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập1, Đại số và hình học giải tích /
H. : Giáo dục, 2002
388 tr. ; 20 cm.
Nguyễn Đình Trí

Đầu mục:55 (Lượt lưu thông:55) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập toán học cao cấp /, P.E. Đankô, A.G. Popôp, T.la. Côgiepnhicôva; Người dịch: Lê Đình Thịnh, Lê Trọng Vinh, Phần II /
H. : NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà nội, 1983
511 tr. ; 24 cm.
Đankô P.E.

Đầu mục:2
4
Đại số / Nguyễn Ngọc Cừ... [et al.]
H., Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2005 :
231tr. ; 24 cm.


Đầu mục:514 (Lượt lưu thông:578) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
       1  2 of 2