Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích II / TS. Nguyễn Bằng Giang (chủ biên)... [et al.]
H. : Xây dựng, 2018
300tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:500 (Lượt lưu thông:1258) Tài liệu số:1

2
Bài tập toán cao cấp /. Nguyễn Đình Trí (chủ biên ); Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 2, Phép tính giải tích một biến /
H. : Giáo dục, 2002
272 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Đình Trí

Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
4
Giải tích II : Hàm nhiều biến - Tích phân hàm nhiều biến và phương trình vi phân / Nguyễn Ngọc Cừ, Lê Huy Đạm, Trịnh Danh Đằng
H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006
287 tr. ; 24 cm.
Nguyễn Ngọc Cừ

Đầu mục:119 (Lượt lưu thông:352) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Toán dùng cho vật lý / Jon Mathews, R.L. Walker
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1971
53 tr. ; 20 cm.
Mathews Jon

Đầu mục:2
       1 of 1