Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích I/ Phạm Đức Thoan (chủ biên)... [et al.]
H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2016
292tr. ; 24cm.


Đầu mục:597 (Lượt lưu thông:1051) Tài liệu số:1

2
Bài tập giải tích II / TS. Nguyễn Bằng Giang (chủ biên)... [et al.]
H. : Xây dựng, 2018
300tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:500 (Lượt lưu thông:1251) Tài liệu số:1

3
Bài tập toán cao cấp /. Nguyễn Đình Trí (chủ biên ); Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 2, Phép tính giải tích một biến /
H. : Giáo dục, 2002
272 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Đình Trí

Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập toán cao cấp /. Nguyễn Đình Trí ( chủ biên ); Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh,. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến /
H. : Giáo dục, 2002
499 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Đình Trí

Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:40) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
       1  2 of 2