Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập hình học họa hình / PGS, PTS. Hoàng Văn Thân ( chủ biên ); PGS, PTS. Đoàn Như Kim, PGS. Dương Tiến Thọ
H. : Khoa học kỹ thuật, 1996
156 tr. ; 27 cm.
Hoàng Văn Thân

Đầu mục:42 (Lượt lưu thông:116) Tài liệu số:1

2
hình học họa hình / Hoàng Văn Thân ( chủ biên ), Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2005
328 tr. ; 27 cm.
Hoàng, Văn Thân

Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:96) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Hình học họa hình. Nguyễn Đình Điện ( chủ biên ); Đỗ Mạnh Môn Tập 1, Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Phương pháp hình chiếu trục đo
H. : Giáo dục, 2003
187 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Đình Điện

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:62) Tài liệu số:1

5
       1  2 of 2