Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bài tập toán cao cấp /. Nguyễn Đình Trí ( chủ biên); Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập1, Đại số và hình học giải tích /
H. : Giáo dục, 2002
388 tr. ; 20 cm.
Nguyễn Đình Trí

Đầu mục:55 (Lượt lưu thông:55) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ học kết cấu /. Lều Thọ Trình. Tập 1, Hệ tĩnh định /
H : Khoa học và kỹ thuật, 2002
191 tr. ; 24 cm.
Lều Thọ Trình

Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1

4
Hình học : Giáo trình và 400 bài tập có lời giải /. Jean - Marie Monier; Người dịch: Nguyễn Chi; Hiệu đính: Đoàn Quỳnh. Tập 7 /
H. : Giáo dục, 2006
506 tr. ; 24 cm.
Monier, Jean - Marie

Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1

5
Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên)
Hà Nội : Xây dựng, 2004
264 tr. ; 27 cm.
Nguyễn, Quang Cự

Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:199) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2