Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình lập định mức xây dựng / TS. Nguyễn Bá Vị, PGS.TS Bùi Văn Yêm
H. : Xây dựng, 2007
186tr. ; 27cm.
Nguyễn Bá Vị

Đầu mục:228 (Lượt lưu thông:596) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng : Sách giáo trình / TS. Nguyễn Liên Hương, Th.S Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Th.S Nguyễn Văn Tâm
H. : Xây dựng, 2020
102tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm.
Nguyễn Liên Hương

Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:189) Tài liệu số:1

3
       1 of 1