Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công trình / TS. Lê Nguyên Minh
H. : Giáo dục Việt nam, 2009
143 tr. ; 27 cm.
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:517 (Lượt lưu thông:380) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công trình / TS Lê Nguyên Minh
H. : Giáo dục, 2009
251tr. ; 27cm.
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:424 (Lượt lưu thông:385) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Nhiệt kỹ thuật đại cương / Phạm Bá Trụ, Phan Đình Hổ
H. : Giáo dục, 1996
152tr. : minh họa ; 14cm.
Phạm Bá Trụ

Đầu mục:75 (Lượt lưu thông:171)

       1 of 1