Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị/ PGS.TS.KTS Phạm Đình Việt
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2008
138 tr. ; ảnh 30 cm.
Phạm Đình Việt

Đầu mục:298 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:1

2
Di sản văn hóa bảo tồn và trùng tu : Tập tiểu luận / Hoàng Đạo Kính
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2002
420 tr. ; 21 cm.
Hoàng, Đạo Kính

Đầu mục:1
3
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi (chủ biên)... [et al.]
H. : Xây dựng, 2017
396tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:1

4
5
       1  2  3  4 of 4