Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu. Chu Thanh Bình (chủ biên)... [et al.] Tập 1 /
H. : Xây dựng, 2019
162tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:600 (Lượt lưu thông:211) Tài liệu số:1

2
Cơ học công trình : Giáo trình / Trần Minh Tú (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Thùy Dương
H. : Xây dựng, 2019
202tr. : minh họa ; 27cm.
Trần Minh Tú

Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:1

       1 of 1