Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Minh họa thế kỷ 20 - Lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000 / Lorraine Glennon; người dịch: Phạm Khải
Tp. HCM : Nxb Tổng họp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
1258tr. : ảnh ; 27cm.
Glennon, Lorraine

Đầu mục:1

3
Nền tảng văn minh phương Tây / Mark Kishlansky, Patrick Geary, Patricia O' Brien; Người dịch: Lê Thành
H. : Văn hóa Thông tin, 2005
984tr. : ảnh ; 27cm.
Kishlansky, Mark

Đầu mục:2

4
Theo dòng văn minh nhân loại : Tư khảo triết học về bước tiến và diễn hóa văn minh nhân loại / Triệu Hâm San; người dịch: Võ Mai Lý
H.; Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Thông tin; Công ty Văn hóa Minh Trí, 2005
755tr. : ảnh ; 27cm.
Triệu Hâm San

Đầu mục:1

5
Văn minh vật chất của người Việt
H. : Thế giới, 2017
655tr. : ảnh ; 24cm.
Phan Cẩm Thượng

Đầu mục:2

       1 of 1