Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập vật liệu xây dựng/ Phùng Văn Lự (Chủ biên);...[et.al.]
H. : Giáo dục, 2008
203 tr. ; 20.3 cm.


Đầu mục:633 (Lượt lưu thông:1332) Tài liệu số:1

2
3
Cẩm nang các công nghệ thích hợp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn / Bộ xây dựng Trung tâm phát triển Nông thôn
H. : Xây dựng, 1996
184tr. : minh họa ; 20,5cm.
Bộ xây dựng Trung tâm phát triển Nông thôn

Đầu mục:3
4
Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng / Trần Văn Tuấn
H. : Xây dựng, 2005
378tr. ; 27cm.
Trần Văn Tuấn

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Định mức dự toán xây dựng cơ bản / Bộ Xây dựng
H. : Xây dựng, 1999
389tr. ; 30cm.
Bộ Xây dựng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11