Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở thiết kế máy xây dựng / PGS. TS.Vũ Liêm Chính (Ch.b.), TS. Phạm Quang Dũng, TS. Trương Quốc Thành
H. : Xây dựng, 2002
355 tr. ; 27 cm.
Vũ Liêm Chính

Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:57) Tài liệu số:1

2
Định mức dự toán xây dựng cơ bản / Bộ Xây dựng
H. : Xây dựng, 1999
389tr. ; 30cm.
Bộ Xây dựng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
       1  2  3  4  5 of 5