Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1997
72tr : minh họa ; 27cm
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:22)


3
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1995
72tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:39) Tài liệu số:1

4
Cơ học đá: Ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ/ PGS, TS. Võ Trọng Hùng, TS. Phùng Mạnh Đắc
H. : Khoa học kỹ thuật, 2005
459 tr. ; 24 cm.
Võ Trọng Hùng

Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

5
       1  2  3  4  5 of 5