Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp / GS.Đoàn Định Kiến (chủ biên); Phạm Văn Tư; Nguyễn Quang Viên
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998
140tr. : minh họa ; 27cm.
Đoàn Định Kiến

Tài liệu số:1

2
Thiết kế khung thép nhà công nghiệp / ThS. Hoàng Văn Quang (chủ biên ); ThS. Trần Mạnh Dũng, ThS. Nguyễn Quốc Cường
Hà Nội. : Khoa học kỹ thuật, 2010
148 tr. ; 27 cm.
Hoàng, Văn Quang

Đầu mục:254 (Lượt lưu thông:605) Tài liệu số:1

       1 of 1