Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học / Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Trường Giang
H : Xây dựng, 2019
234tr. ; 27cm.
Nguyễn Minh Tuyển

Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:1

2
Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học /. GS,TS Nguyễn Minh Tuyển; PGS,PTS Phạm Văn Thêm. Tập I, Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học /
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1997
264tr. : minh họa ; 20,5cm.
Nguyễn Minh Tuyển

Đầu mục:58 (Lượt lưu thông:83) Tài liệu số:1

       1 of 1