Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sử dụng phần mềm Autodesk - Softdesk trong thiết kế đường ô tô theo tiêu chuẩn AASHTO / TS. Trần Vĩnh Hưng, TS. An Hiệp
H. : Giao thông Vận tải, 2002
400tr. ; 30cm.
Trần Vĩnh Hưng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các kết cấu mặt đường kiểu mới / Nguyễn Quang Chiêu
H. : Xây dựng, 2007
209tr. ; 27cm.
Nguyễn Quang Chiêu

Đầu mục:38 (Lượt lưu thông:7)
3
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô /. GS.TS Lê Đình Tâm. Tập 1 /
H. : Xây dựng, 2006
280tr. ; 27cm.
Lê Đình Tâm

Đầu mục:64 (Lượt lưu thông:130)
4
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô tập1 / GS.TS Lê Đình Tâm
H. : Xây dựng, 2005
27tr. ; cm.
Lê Đình Tâm

Đầu mục:3
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10