Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh. Tập 1, Tĩnh học và động học /
H. : Giáo dục, 1999
211tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:163) Tài liệu số:1

2
Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở / Bộ môn Cơ học Lý thuyết - Trường ĐH Xây dựng
H. : Nông nghiệp, 1998
178tr. : minh họa ; 27cm.
Bộ môn Cơ học Lý thuyết

Đầu mục:288 (Lượt lưu thông:799) Tài liệu số:1

       1 of 1