Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu. Chu Thanh Bình (chủ biên)... [et al.] Tập 1 /
H. : Xây dựng, 2019
162tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:600 (Lượt lưu thông:212) Tài liệu số:1

2
Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi / PGS.TS. Lê Hồng Ngọc (chủ biên); TS. Lê Ngọc Thạch
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
239tr. : minh họa ; 24cm.
Lê Ngọc Hồng

Đầu mục:187 (Lượt lưu thông:116) Tài liệu số:1

3
4
5
       1  2 of 2