Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu / Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng
H. : Xây dựng, 2002
72 tr. ; 25 cm.
Trần Đức Trung

Đầu mục:3
2
Bài tập sức bền vật liệu. Chu Thanh Bình (chủ biên)... [et al.] Tập 1 /
H. : Xây dựng, 2019
162tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:600 (Lượt lưu thông:212) Tài liệu số:1

3
4
5
       1  2  3 of 3