Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Hướng dẫn đồ án môn học thủy năng / Vũ Hữu Hải, Nguyễn Thượng Bằng
H. : xây dựng, 2000
55 tr. ; 27 cm.
Vũ Hữu Hải

Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:0)

4
Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học mạng lưới cấp nước / Th.S Nguyễn Thị Hồng
H. : Xây dựng, 2001
54tr. ; 27cm.
Nguyễn Thị Hồng

Đầu mục:163 (Lượt lưu thông:182) Tài liệu số:1

5
Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp thông gió nhà công nghiệp / GVC. Hoàng Thị Hiền
H. : Xây dựng, 2002
214 tr. ; 27 cm.
Hoàng Thị Hiền

Đầu mục:68 (Lượt lưu thông:139)

       1 of 1