Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
H. : Giáo dục, 2000
387 tr. ; 20 cm.
Vũ Công Ngữ

Đầu mục:528 (Lượt lưu thông:1155) Tài liệu số:1

2
Bài tập cơ học kết cấu. Nguyễn Mạnh Yên Tập 3 /
H. : Khoa học & Kỹ thuật, 1995
112tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:130) Tài liệu số:1

3
Bài tập đại số / Trần Văn Hạo, Hoàng Kỳ
H. : Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, 1980
539tr. ; 19cm.
Trần Văn Hạo

Đầu mục:1

4
Bài tập hạch toán kế toán trong xây dựng / Nguyễn Minh Đức
H. : Xây dựng, 2001
167 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Minh Đức

Đầu mục:270 (Lượt lưu thông:253) Tài liệu số:2

5
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1997
72tr : minh họa ; 27cm
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:22)


       1  2  3  4 of 4