Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1997
72tr : minh họa ; 27cm
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:22)


2
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1995
72tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Quang Cự

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:41) Tài liệu số:1

3
4
Giáo trình vẽ kỹ thuật / GVC, ThS. Nguyễn Độ
H. : Xây dựng, 2008
175 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Độ

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:64)
5
Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
H. : Bách Khoa - Hà Nội, 2006
516 tr. ; 27 cm.
Trần Hữu Quế

Đầu mục:3 Tài liệu số:1

       1  2 of 2