Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phương pháp tính trong kỹ thuật / Doãn Tam Hòe
H. : Thông tin và Truyền thông, 2009
108tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:44)

2
Phương pháp tính trong kỹ thuật / PGS.TS Đặng Quốc Lương
H. : Xây dựng, 2001
132tr. ; 27cm.
Đặng Quốc Lương

Đầu mục:3
       1 of 1