Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình hệ thống kỹ thuật trong công trình / PGS.TS Trần Ngọc Quang... [et al.]
H. : Xây dựng, 2019
160tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:116) Tài liệu số:1

2
Phương pháp tính trong kỹ thuật / Doãn Tam Hòe
H. : Thông tin và Truyền thông, 2009
108tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:44) Tài liệu số:1

3
Phương pháp tính trong kỹ thuật / PGS.TS Đặng Quốc Lương
H. : Xây dựng, 2001
132tr. ; 27cm.
Đặng Quốc Lương

Đầu mục:3
       1 of 1