Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
72 năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh & phong trào thanh niên Việt Nam
H. : Thông tấn, 2002
199tr. : minh họa ; 29cm.


Đầu mục:1
2
Bác Hồ cầu hiền tài / Nhiều tác giả
H. : Thống tấn, 2006
181 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
3
4
Bác Hồ ở nước ngoài - Hỏi và đáp / Sông Lam (biên soạn)
H. : Thanh niên, 2014
178tr. ; 19cm.


Đầu mục:3
5
Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại / Nguyễn Văn Khoan
H. : Thanh niên, 2016
520tr. ; 19cm.
Nguyễn Văn Khoan

Đầu mục:3
       1  2  3  4  5  6  7 of 7